Педагогічна інтернатура

Положення про педагогічну інтернатуру

Міністерство освіти і науки затвердило Положення про педагогічну інтернатуру. Вона триватиме рік, до інтерна призначатимуть педагога-наставника, а також йому надаватимуть теоретичну та практичну допомогу.

Згідно із Законом «Про повну загальну середню освіту», всі, хто не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру.

Педагогічну інтернатуру організовує заклад освіти, його керівник у день призначення інтерна на посаду видає відповідний наказ. Строк інтернатури становить один рік, що відраховується від дати видання цього наказу. До строку інтернатури включається період тимчасової непрацездатності інтерна та час його перебування у відпустці.

Педагогічна інтернатура провадиться відповідно до програми, що затверджується керівником закладу освіти. Програма педагогічної інтернатури має передбачати теоретичну та практичну допомогу інтерну, що спрямована на розвиток професійних компетентностей. За виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата в граничному розмірі 20 % посадового окладу.

Згідно з Положенням, під час проходження педагогічної інтернатури обов’язковим є:

проведення індивідуальних консультацій, наставницьких бесід з інтерном;
допомога у підборі відповідної літератури, підготовці навчальних занять, розробленні дидактичних матеріалів тощо;
взаємовідвідування навчальних занять, відвідування уроків досвідчених педагогічних працівників;
здійснення моніторингу результатів навчання учнів;
участь у тренінгах, навчальних семінарах з методичних питань, творчих звітах педагогічних працівників;
вивчення досвіду найкращих педагогів шляхом аналізу їхніх вебсайтів, вебресурсів професійних спільнот, а також періодичних професійних видань;
залучення інтерна до партнерської взаємодії з науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, участі в професійних спільнотах педагогічних працівників;
психологічний супровід інтерна.
Ці заходи педагогічної інтернатури можуть здійснюватися безпосередньо в закладі освіти, а також, за наявності технічних можливостей, дистанційно в режимі відеоконференцій або аудіоконференцій.

У межах проходження інтернатури інтерн:

виконує обов’язки згідно з посадовою інструкцією та обов’язки, покладені на нього трудовим договором і правилами внутрішнього розпорядку, визначені установчими документами закладу освіти;
організовує освітній процес з урахуванням психолого-фізіологічних, вікових особливостей учнів, специфіки навчального предмета (інтегрованого курсу);
працює над набуттям компетентностей зі спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації), педагогіки, психології, необхідних для забезпечення процесу навчання, виховання і розвитку особистості, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, здійснення моніторингу педагогічної діяльності та аналізу педагогічного досвіду, проведення освітніх вимірювань, застосування освітніх технологій і методів навчання, ефективних способів взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу;
самостійно обирає форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації;
бере участь у засіданнях професійних спільнот педагогічних працівників, семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах з метою вдосконалення педагогічної майстерності, обговорення багатьох важливих професійних проблем тощо.