Формуємо траєкторію професійного розвитку педагога