Партнерство

ЦПРПП наші партнери у роботі

Кам”янець-Подільський еаціональний університет імені Івана Огієнка

Налагодження співпраці з науковими установами – запорука професійного розвитку педагогів громади
03 лютого 2021 року відбулася зустріч представників Комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
В рамках здійснення спільної науково-методичної, освітньої та профорієнтаційної діяльності було підписано Договір про співпрацю на два роки.
Ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор – Сергій Копилов наголосив на необхідності та важливості співпраці. За його словами, вона є показником взаємовигідних відносин партнерства, а також підвищення ефективності педагогічної, методичної, виховної роботи та інших видів діяльності Сторін. «Ми закладаємо фундамент, який дасть можливість впроваджувати сучасні моделі розвитку освітнього процесу…», – зазначив Сергій Анатолійович.
Сторони домовились про співпрацю на засадах партнерства та спільних інтересів з метою розширення та поглиблення змісту їх наукової, освітньої та практичної діяльності. Також було визначено та обговорено напрями спільної діяльності, серед яких:
– надання допомоги у методичному забезпеченні освітнього процесу ЗЗСО;
– залучення науково-педагогічних працівників КПНУ до участі в освітньому процесі;
– розроблення навчально-методичних матеріалів для задоволення потреб фахівців сфери освіти та здійснення обміну публікаціями;
– створення авторських колективів для написання підручників, навчальних посібників та методичних розробок;
– надання можливості для розміщення наукових публікацій у наукових виданнях КПНУ;
– проведення педагогічного та наукового стажування, підвищення кваліфікації працівників на базі КПНУ;
– надання навчально-лабораторної бази КПНУ для проведення спільних заходів Сторін;
– сприяння у проведенні спільних наукових, науково-методичних конференцій, семінарів, нарад, практикумів;
– сприяння розвитку співпраці КПНУ з Центром професійного розвитку.
На завершення зустрічі сторони-підписанти висловили сподівання на тривалу й результативну співпрацю, яка надасть перспективи для реалізації спільних ініціатив.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Круглий стіл для директорів ЦПРПП з питань становлення Центрів

Комунальна установа Дунаєвецької міської ради “Інклюзивно-ресурсний центр”

Угоду про співпрацю між двома комунальними установами Дунаєвецької міської ради – Центром професійного розвитку педагогічних працівників та Інклюзивно-ресурсним Центром було підписано 9 березня директорами Г.Давиденко та І.Пихальським.
Угода між установами-партнерами передбачає реалізацію педагогами власної траєкторії професійного зростання, обміну досвідом, професійного розвитку педагогів, проведення представницьких навчально-методичних заходів, створення спільних інноваційних онлайн-продуктів, підвищення кваліфікації, поширення передового досвіду, спільну розробку освітніх, наукових, творчих проєктів, практика стейкхолдерів, створення спільних авторських колективів. Адже, ми відповідаємо перед громадою за професійний розвиток педагогів.

Комунальна установа Дунаєвецької міської ради “Міський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю “Ластівка”

Балинське Вище професійне училище №36 (директор Р. Смолінський)

Комунальний заклад Дунаєвецької міської ради “Історико-краєзнавчий музей”

2 червня на спільній зустрічі консультантів Центру професійного розвитку педагогічних працівників, методичного активу фахових спільнот закладів освіти громади та представника історико-краєзнавчого музею було розглянуто питання співпраці.

В.о. директора історико-краєзнавчого музею Ірина Куріловська ознайомила присутніх з програмою співпраці «Музей-школі».

Було підписано Угоду про співпрацю між двома комунальними установами Дунаєвецької міської ради – Центром професійного розвитку педагогічних працівників та комунальним закладом Дунаєвецької міської ради «Історико-краєзнавчий музей». Угода передбачає проведення представницьких навчально-методичних заходів, мистецьких майстер-класів, поширення передового досвіду, спільну розробку освітніх, наукових, творчих проектів, створення спільних авторських колективів.

Солобковецька сільська рада

Угода про партнерство – професійний діалог та плідна співпраця педагогічної громадськості та органів місцевої влади
Угоду про партнерство та співпрацю між Комунальною установою Дунаєвецької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» (директор Галина Давиденко) та Солобковецькою сільською радою (сільський голова Сергій Когут) підписано 16 серпня 2021 року. Предметом Угоди є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів освіти шляхом консультативної та інформаційної діяльності відповідно до потреб обох громад; забезпечення проведення представницьких навчально-методичних заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи, інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників; створення єдиного професійного інформаційного й освітньо-методичного середовища та інтеграція його в освітній процес закладів освіти громад; професійна та психологічна підтримка педагогічних працівників; підвищення рівня майстерності педагогів громад, їх фахової та інноваційної компетентності.
Після підписання Угоди відбулася презентаційна зустріч Центру ПРПП з представниками фахових педагогічних спільнот закладів освіти Солобковецької сільської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників – платформа співпраці педагогів в умовах територіальної громади». На зустрічі виокремлено мережу консультативних послуг відкритого і зорієнтованого на взаємодію та партнерство Центру, яка має бути спрямована на професійний діалог та плідну співпрацю педагогічної громадськості та органів місцевої влади.

Освітяни Солобковецької ОТГ

Наш партнер – комунальна установа Дунаєвецької міської ради “Дитячо-юнацька спортивна школа” (директор О.Шурдило)

Хмельницьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
Хмельницький обласний центр фізичного виховання учнівської молоді

ЗДІЙСНЕНО ЩЕ ДЕКІЛЬКА КРОКІВ ДО ВАЖЛИВИХ СПІВПРАЦЬ
Відбулися ініційовані Центром професійного розвитку підписання чергових УГОД ПРО СПІВПРАЦЮ між Хмельницьким обласним відділенням (філією) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, в особі начальника Сергія Сніцера, та між Хмельницьким обласним центром фізичного виховання учнівської молоді, в особі заступника Анатолія Бурчака. Такі угоди спрямовані на взаємну співпрацю в напрямку планування, організації та проведенню фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, надання зі сторони партнерів методичної, практичної допомоги, обміну інформаційно-пропагандистської діяльності щодо поширення ефективних форм роботи з фізичної культури, спорту, формування здорового способу життя серед учнівської молоді.
Сподіваємось на тривале стале партнерство та ефективне співробітництво.

Хмельницький національний університет
Кафедра хімії та хімічної інженерії (завідувач кафедри Т.Іванішена)

Виходячи з необхідності спільних наукових, освітніх, творчих проєктів, спільних авторських колективів, створення бази практичної підготовки для спеціалістів та здобувачів освіти Угоду про співпрацю та партнерство було укладено 15 вересня між Комунальною установою Дунаєвецької міської ради “Центр професійного розвитку педагогічних працівників” (в особі директорки Г.Давиденко) та Хмельницьким національним університетом (в особі ректора С.Матюха). Представники Центру ПРПП стали гостями кафедри хімії та хімічної інженерії (завідувач кафедри Т.Іванішена). Сторони висловили сподівання що така Угода сприятиме взаємному обміну поточною науковою, методичною практичною інформацією, яка представляє інтереси обох Сторін.Кафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем Хмельницького національного університету

Оскільки одним із потужних суб’єктів підвищення кваліфікації педагогів у секторі неформальної освіти є університети, КУ ДМР “Центр професійного розвитку педагогічних працівників” активно продовжує налагоджувати співпрацю з провідними вищими навчальними закладами та організаціями у сфері освіти, науки, підвищення кваліфікації тощо.
16 вересня 2021 року, у рамках укладеної угоди між Центром професійного розвитку педагогічних працівників (в особі директорки Галини Давиденко) і кафедрою комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем Хмельницького національного університету (в особі завідувачки кафедри доктора технічних наук, професора Тетяни Говорущенко), відбулася зустріч консультанта Центру – Ірини Шендерук з представником Кафедри доктором технічних наук, професором – Сергієм Лисенком з метою закладення фундаменту конструктивного співробітництва.
Під час зустрічі обговорили сферу підвищення ефективності педагогічної, методичної та інших видів діяльності Сторін.
У підсумку представники Сторін висловили сподівання на тривалу й результативну співпрацю, яка надасть добрі перспективи для реалізації спільних проєктів та ініціатив.

Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька міська публічно-шкільна бібліотека»

06 жовтня у Центру професійного розвитку педагогічних працівників з’явився ще один партнер-комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька міська публічно-шкільна бібліотека». Угоду про співпрацю між двома комунальними установами було підписано директорами Галиною Давиденко та Оленою Сидорович.
Угода між установами-партнерами передбачає обмін досвідом, проведення представницьких навчально-методичних заходів, створення спільних інноваційних онлайн-продуктів, підвищення кваліфікації, поширення передового досвіду, спільну розробку освітніх, наукових, творчих проєктів, створення спільних авторських колективів. Адже, ми відповідаємо перед громадою за професійний розвиток педагогів.

Комунальна установа Дунаєвецької міської ради “Центр позашкільної освіти”
Угодою між установами-партнерами, а ними стали 19 жовтня 2021 року комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Центр позашкільної освіти» та комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», передбачено поширення та обмін передовим педагогічним досвідом, спільну розробку освітніх, наукових, творчих проєктів на замовлення зацікавлених сторін, реалізацію педагогами установ власної траєкторії професійного зростання, їх професійний розвиток, проведення представницьких навчально-методичних заходів, підвищення кваліфікації, створення спільних авторських колективів.

Угода підписана директорами Мартою Чекман та Галиною Давиденко.
Освітня компонента угоди направлена на трансфер освітніх послуг, створення навчально-методичного забезпечення у відповідності до сучасних тенденцій розвитку європейської освіти, баз практичної підготовки, участь представників сторін у читанні лекцій, спецкурсів, проведенні семінарських та практичних занять, майстер-класів, виробничої практики, профорієнтаційних заходів, тренінгів.
Наукова компонента передбачає розвиток зв’язків у галузі науки і практики, спільне створення та використання науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів, спільні дослідження актуальних проблем соціально-культурного розвитку регіону; участь у науковій та дослідницькій роботі, профорієнтаційних заходах.

Кафедра теорії та методик початкової освіти педагогічного факультету КПНУ імені Івана Огієнка

Круглий стіл «Траєкторія професійного зростання педагога НУШ»
КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» в рамках співпраці з Кам’янець-Подільським національним університетом ім. І.Огієнка 25 травня провела партнерську зустріч за круглим столом «Траєкторія професійного зростання педагога НУШ» за участі Наталії Василівни Гудими, кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри теорії та методик початкової освіти та Ковальчук О.В., кандидата педагогічних наук, старшого викладача.
Професійний розвиток педагога – це насамперед рух. Він завжди має бути спрямований на реалізацію педагогом себе як особистості. Прагнення до самовдосконалення, до самоосвіти є важливими чинниками професійного зростання вчителя, що забезпечують розширення його творчих можливостей, пізнавальних інтересів та формування творчої індивідуальності. У процесі професійного зростання творчий вчитель відчуває бажання виявляти свої індивідуальні та професійні можливості, з’являється бажання ділитись досвідом, своїми напрацюваннями. Дана зустріч була своєрідним підсумком співпраці ЦПРПП, кафедри теорії та методик початкової освіти, учителями НУШ навчальних закладів Дунаєвецької міської ради (Стиран Наталія Миколаївна, вчитель початкових класів Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3; Мельничук Наталія Володимирівна, вчитель початкових класів, директор Зеленченської гімназії; Зоріна Лариса Василівна, вчитель початкових класів Рахнівської гімназії; Ковальчук Алла Володимирівна, вчитель початкових класів Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3; Бойко Наталія Василівна, вчитель іноземної мови Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ст; Сметанюк Марина Іллівна, вчитель іноземної мови Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 4; Леміжанська Оксана Іванівна, вчитель початкових класів Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія; Шевчук Софія Олександрівна, вчитель іноземної мови Голозубинецької ЗОШ І-ІІІ ст.) та адміністрації навчальних закладів.
Усі педагоги були відзначені Подяками від Кам’янець-Подільського національного університету за співпрацю та участь у проведенні науково-практичних заходів з метою підготовки конкурентноздатного вчителя початкових класів. Учасники Освітнього Хабу отримали Сертифікати про опанування програми курсу «Застосування елементів арт-терапії в освітньому процесі початкової школи» тривалістю 8 годин. Учасникам VВсеукраїнської науково-практичної конференції «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання в умовах НУШ» були вручені Сертифікати (6 академічних годин).
Центр професійного розвитку педагогічних працівників відзначив Подякою за активну співпрацю та фахову підтрику професійних педагогічних спільнот кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри теорії та методик початкової освіти Гудиму Наталію Василівну.

Кафедри журналістики, української літератури і компаративістики КПНУ імені Іваеа Огієнка

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – ПРОСТІР ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Підписання Угоди про наукове консультування між Центром ПРПП (директор Галина Давиденко) та кафедрою англійської мови К-ПНУ імені І.Огієнка (завідувач кафедри Алла Марчишина) щодо наукової та інноваційної діяльності сторін.