Навчальні тренінги для керівних кадрів ЗЗСО

Сучасний керівник закладу загальної середньої освіти має бути готовим до управління колективом в умовах швидких  змін (в соціально-економічному, політичному  житті країни,  викликів глобалізації, потреб підвищення якості управління в умовах децентралізації).                                                                                         На виконання наказу Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації № 292-од від 08.07.2019 р. «Про організацію проведення тренінгів з підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа», з метою модернізації  управлінських компетентностей керівних кадрів ЗЗСО регіональним тренером Фурман Л.М., завідувачем МК управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради, 8-10 жовтня проведено тренінг для заступників директорів  ЗЗСО,  11 жовтня розпочалися заняття з керівниками ЗЗСО Дунаєвецького району.                                                                                         Учасники тренінгу удосконалювали  професійні компетентності з питань ефективного управління закладом загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» в умовах децентралізації влади з урахуванням основних напрямів державної політики у галузі освіти та запитів громадянського суспільства, розширили  знання з освітнього менеджменту, управління проектами, роботи з персоналом, формування управлінської команди, поглиблювали  знання з психологічної складової управлінської діяльності керівних кадрів, з питань запобігання та вирішення конфліктів всіх рівнів,  знання концептуальних засад педагогіки партнерства, розвивали  навички системного аналізу результатів діяльності закладу загальної середньої освіти, об’єктивного оцінювання проблемних ситуацій та знаходження оптимальних шляхів для їх розв’язання, громадянські компетентності керівних кадрів, вміння формувати усвідомлення важливості власної громадянської позиції та впливу на формування демократичного середовища як у колективі, так і в місцевій громаді, інформаційну культуру управління закладом загальної середньої освіти.  Тренінг сприяв особистісному та професійному розвитку керівних кадрів ЗЗСО на основі актуалізації їхнього професійного та життєвого досвіду відповідно до сучасних вимог суспільства та місцевої громади, мотивації  до постійного професійного вдосконалення шляхом неперервної освіти через самоосвіту та постійний самоаналіз результатів своєї управлінської діяльності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *