Інформація про МК

Методичний кабінет – структурний підрозділ управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради, який здійснює  науково-методичне  забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів Дунаєвецької міської ради

НАПРЯМИ МЕТОДИЧНОГО СЕРВІСУ:

  -науково-методичний ;
-експертний;
-моніторинговий ;
-консалтинговий ;
-маркетинговий .

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

• Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання.

• Координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних методичних об’єднань і методичних об’єднань при навчальних закладах.

• Моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів.

• Моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах.

• Здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.

• Патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги.

• Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам.

• Організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом керівних кадрів закладів освіти району.

• Впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання.

• Проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань.

• Організація та   проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.

• Організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів.

• Вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу.

• Формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань.

• Проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників.

• Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти.
КАДРОВИЙ СКЛАД
Фурман Л.М. – завідувач методичного кабінету, координатор роботи з учителями
української мови та літератури.
Жучковська В.І. – методист з психології та соціальної педагогіки, координатор роботи шкільних бібліотек.
Прокопчук Л.В. – методист з  іноземної мови та мови національних меншин, зарубіжної літератури, трудового навчання.
Ковальчук М.П. – методист з виховної роботи, координатор роботи позашкільних навчальних закладів.
Барановський Ю.М. –
методист з фізичного виховання, “Захист Вітчизни”.
Заторжинська В.М. – методист з початкової освіти.
Давиденко Г.Л. – методист з дошкільної освіти.
 Лабутенко К.К. – методист з історії, правознавства, географії, економіки, організація курсової перепідготовки педагогічних кадрів, організація правової освіти населення.
Дармограй Н.О. – методист з біології, хімії, основ здоров’я.
 Годлевська І. М. – методист з фізики, астрономії, математики, інформатики.