Виховний проект «Розвиток та становлення системи національно-орієнтованої громадянської комунікації та виховання у закладах загальної середньої освіти Дунаєвеччини»

ПРОЕКТ

« Розвиток та становлення системи національно-орієнтованої громадянської комунікації та виховання у закладах загальної середньої освіти Дунаєвеччини».

Обґрунтування теми.

Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.

При розбудові громадянського суспільства, утвердження гуманістичних, національних, громадянських цінностей є діяльнісним імперативом усієї української спільноти, бо саме від цього залежить не тільки економічна перспектива країни, а й здатність створити духовний, національно-виховуючий простір для молодого покоління. Сьогодні, як ніколи є необхідність не тільки забезпечити розвиток дитини, але ї її національне самоствердження та громадянське становлення.

Формування нових соціально-політичних відносин можливе лише за умови усвідомлення молодим поколінням особистої відповідальності за долю своєї країни. Відтак, патріотичне виховання учнівської молоді стає важливою складовою частиною процесу формування зрілої особистості – громадянина, справжнього спадкоємця і продовжувача національних традицій з активною громадянською позицією

Мета проекту: забезпечити створення національно орієнтованого простору громадянської комунікації як необхідної умови особистісного розвитку учня, становлення його як громадянина-патріота України, зорієнтованого на успіх, інноватора, здатного змінювати навколишній світ; визначити оптимальні організаційні формати виховання національного самоствердження, громадянської та демократичної культури учнівської молоді.

Провідна ідея: формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності

Завдання:

 1. Створення виховного середовища для саморозвитку, самовираження і самореалізації;
 2. Перетворення навчально-виховного процесу в соціальний простір самовдосконалення особистості, створення умов для набуття нею індивідуального досвіду, самотворчості і посильної участі у творенні світу свого життя;
 3. Виявлення рівня сформованості в вихованців патріотичних і громадянських якостей;
 4. Розвиток інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та вольової сфери особистості;
 5. Впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності;
 6. Стимулювання пошуково-пізнаваьної діяльності вихованців.
 7. Виховання у дітей та учнівської молоді громадянськості, патріотизму як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей, готовності до активного прояву в різних сферах життя суспільства.
 8. Проведення тренінгів за програмою «З Україною в серці».

Ознаки проекту: практичний, довготривалий, колективний, дослідницький.

Місце використання  заклади загальної середньої освіти  Дунаєвецької міської ОТГ, Дунаєвецької селищної ОТГ, Смотрицької селищної ОТГ.

Термін реалізації – 2роки.

Нормативно-правова база

 • Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 (зі змінами);
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

 

Етапи реалізації.

Перший етап – вересень-грудень 2017 (розробка логічно-змістової моделі системи, означення структури), проведення пропедевтичних форм роботи:  творча майстерня методиста з  питань компетентнісного підходу до реалізації завдань національно-патріотичного виховання , полілоги, панельні дискусії, створення мережевої спільноти  в соціальній мережі Facebook.

Другий етап – січень-грудень, 2018 рік.

Розробка логічно-змістових моделей, становлення і розвиток системи в навчальних закладах.

Перший етап (діяльнісний). Структурно-змістове моделювання. Структурно-змістова модель складається:

 1. Кластер, підсистема, яка забезпечує формування ціннісних орієнтацій, Рамкових ключових компетентностей для демократичної культури запропонованих Радою Європи: знання, цінності, ставлення, навички (контентне наповнення – МК).
 2. Кластер, який забезпечує формування ціннісних ставлень (організаційно-діяльнісний аспект – ЗЗСО, громадські організації).

Другий. Логічно-змістове моделювання в закладах загальної середньої освіти.

 1. Платформа культурно-історичного простору «Історія для сьогодення» (історико-краєзнавчі, народознавчі клуби, гуртки, об’єднання, проведення полілогів,екскурсійна діяльність, музейна педагогіка…)
 2. Правозахисна локація «Через правову несвободу і неправову свободу – до сили права» (запровадження інституту шкільного омбудсмена, створення превент-студій, правознавчі гуртки).
 3. Платформа «Логос» ( участь в міському відкритому конкурсі читців шевченківської поезії «Сплітаємо вінок Кобзареві», проведення свят писемності та мови, мовних флешмобів…).
 4. Платформа громадянської національно спрямованої комунікації (особливість: співпраця класних керівників і громадських модераторів класу, учнівське самоврядування, служба медіації, загони. Діяльність Євроклубів, ДЮО. Тренінг «З Україною в серці».
 5. Школа сприяння здоров’ю використання здоров’язбережувальних технологій: екостудії, екологічні акції, військово-спортивних ігри «Джура», змагання з шаблевого бою та бойового гопака, формування життєвих навичок, реалізація еко-проектів.
 6. Простір сімейно-родинної комунікації (електронний ресурс, родинні свята).
 7. Культурно-мистецькі локації (дитяча літературна студія «Джерельце», клуби, віртуальні і реальні подорожі в музеї, галереї дитячої творчості, художньо-мистецькі конкурси, акції, проекти: «Скарбничка дитячої творчості».)

Сервіс: електронні ресурси:  розміщення матеріалів на сайті  МК- додаток  Padlet, посібник

Прогнозований результат проекту:

Створення національно орієнтованого простору громадянської комунікації всіх учасників навчально-виховного процесу для особистісного, національного, громадянського самоствердження.